Board logo

標題: 2016年3月份-台灣惜時試吃品索取活動 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2016-3-15 11:55     標題: 2016年3月份-台灣惜時試吃品索取活動

4 d# H+ h/ @8 J* h1 O" V7 u2 p) Y
引頸期待的試吃活動又開始了
/ B: \- H6 x0 G  i; `- }+ u本月的試吃品為毛小孩最愛的  l5 P8 \) _4 _( A6 l
【聖萊西CoCo愛犬機能餐罐】✨
6 F; X4 g- l* o& A$ R& O' m" G; ]8 I以雞肉為基底,共有七種口味; O! v8 G# l+ ^: V
還有針對離乳犬設計的泥狀雞肉罐
% ]' _) u1 L4 q. O# j" w! g活動索取:http://www.petseeds.com.tw/try-list.php, T3 Z/ m$ H6 V' Z4 Q. x
* d, S5 L( Y% M# B7 ^3 l/ W: N' |

9 U$ `, A1 l. Q' v, P3 P3 t  @3 m同時為了感謝粉絲們大力的支持) e+ C5 w0 \  }1 C8 e, C
加入台灣惜時line@生活圈* c/ Z* t. Z9 V/ M" D5 e+ q* {
這次的索取名額增加到250位喔
0 _/ G, G9 Z* S! l% ^. a* L趕緊揪團分享來索取# g0 V5 v6 G# T8 x9 N7 j. }# B
或是加入我們的line@生活圈* c0 [1 F' ?/ \7 \+ L, [% W
隨時獲得第一手訊息& H+ `  B7 j, m7 W! d
不會再錯過任何好康5 q/ G, B; g7 f% p- d' u
ID搜尋:@seeds_pet
1 x4 O! a; u7 W) H. [8 w9 e7 B  w手機連結:http://line.me/ti/p/%40seeds_pet
8 q* b! O1 H, q% x2 F# k) O
歡迎光臨 PetSeeds Club! 歡迎進入惜時論壇 (http://petseeds.com.tw/board/) Powered by Discuz! 7.2