Board logo

標題: 2016年3月份-台灣惜時試吃品索取活動 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2016-3-15 11:55     標題: 2016年3月份-台灣惜時試吃品索取活動

$ Q& g! q; y/ V9 q
引頸期待的試吃活動又開始了
8 j+ l6 v+ ]' E本月的試吃品為毛小孩最愛的
* Q$ K) b& _' ~& ?* |( e, B8 l【聖萊西CoCo愛犬機能餐罐】✨
( P' T9 M( Q) E: Y- ^5 y  t以雞肉為基底,共有七種口味
  M/ J( J; `' A+ ^還有針對離乳犬設計的泥狀雞肉罐5 p) u$ m+ O( S& g- _
活動索取:http://www.petseeds.com.tw/try-list.php  v$ J; F1 L. q# H/ P* K
8 y9 X( [% g- N5 f/ Q3 `

3 k0 U' E: @- @. h+ F同時為了感謝粉絲們大力的支持
7 s* t' V( j% a3 B; k" m, p* l* @加入台灣惜時line@生活圈
! s/ P7 u* _7 @這次的索取名額增加到250位喔' m/ |. _4 ?3 a6 L) e2 ?( ~# v. E
趕緊揪團分享來索取
5 e- }8 _! {  _3 l或是加入我們的line@生活圈3 N# a' O: ^# k$ G6 @. k$ U0 R  b2 m
隨時獲得第一手訊息
$ U/ {/ q' s" C$ O; n不會再錯過任何好康
# ]4 ^) Y- w, A# q% B5 s4 p, d8 nID搜尋:@seeds_pet, J* |/ P5 C! |9 @- B$ \% [
手機連結:http://line.me/ti/p/%40seeds_pet, M' Z% C8 `1 I2 ^& V4 X

歡迎光臨 PetSeeds Club! 歡迎進入惜時論壇 (http://petseeds.com.tw/board/) Powered by Discuz! 7.2